• Deponering av tunnelmasse i sjøen 

      Kjos-Wenjum, Sverre (Teknologirapport;2417, Research report, 2005-11)
      Bogstunnelen er ein del av E39 og ligg mellom Vadheim og Lavik i Høyanger kommune, Sogn og Fjordane. Tunnelen er om lag 3,5 km lang og vart opna for trafikk i juni 2004. I planane for utbygginga var det lagt opp til å ...