• Dimensjonering av Høytverrelv bru 

      Skare, Markus; Kjøllmoen, Simen Lycke (Bachelor thesis, 2018)
      I Bardu kommune står det i dag en bru fra 1954. Denne brua tilfredsstiller ikke dagens krav for myke trafikanter, og tillater en øvre fartsgrense på kun 60 km/t. Det er pekt ut en ny trasé med en 40 m lang bru. Bruseksjonen ...