• Kartlegging av vindindusert dynamisk oppførsel av Gjemnessundbrua 

      Karlsen, Øyvind A. (Master thesis, 2016)
      I forbindelse med prosjektet ferjefri E39, er Statens vegvesen interessert i samarbeid med parter der motivasjonen er relevant forskning til prosjektet. Derfor har Statens vegvesen og NTNU inngått en avtale hvor studentene ...