• Increasing the implementation of traffic safety management systems by organisations 

   Phillips, Ross O.; Nævestad, Tor-Olav; Jordbakke, Guri Natalie (TØI rapport;1664/2018, Report, 2018-10)
   A broad implementation of traffic safety management systems (traffic SMS) by organisations has the potential to improve road safety for employees and other road users. To inform the choice of measures for increased uptake ...
  • Miniscenario: Sikkerhetsstigen 

   Nævestad, Tor-Olav; Phillipsk, Ross O.; Hovi, Inger Beate; Jordbakke, Guri Natalie; Elvik, Rune (TØI rapport;1620/2018, Report, 2018-02)
   Målet med studien er å undersøke mulige konsekvenser for antall drepte og hardt skadde i trafikken dersom godstransportbedrifter i Norge innfører de organisatoriske sikkerhetsstyringstiltakene i den stegvise firetrinns ...
  • Små godsbiler: Bruksområder, transportytelser og potensiale for elektrifisering 

   Mjøsund, Christian S; Jordbakke, Guri Natalie; Hovi, Inger Beate (TØI rapport;1650/2018, Report, 2018-09)
   Rapporten inneholder analyserer av grunnlagsdataene fra undersøkelsen «Transport med små godsbiler 2014/15» gjennomført av Statistisk sentralbyrå (2015). Dette inkluderer detaljert informasjon om transportytelser og ...