• Miniscenario: Økt omfang av elsykler 

      Johansson, Ole Jørgen; Fyhri, Aslak (TØI rapport;1625/2018, Report, 2018-04)
      Elsykkelsalget har økt kraftig i Norge i de siste årene. Denne rapporten undersøker om dette vil medføre en økt risiko for sykkelulykker, og hva som er risikofaktorer for elsykler. Noen utenlandske studier har pekt på at ...