• Tilstandsvurdering og beregning av skadd betongbru: Nerlandsøybrua 

      Fjeldavli, Richard; Johansen, Petter Hauge (Master thesis, 2015)
      SAMMENDRAG: Denne oppgaven vurderer tilstanden og beregner kapasiteten til Nerlandsøybrua. Brua er beregnet for både prosjektert tilstand og skadd tilstand, hvor skadeomfanget som fremkom av feltundersøkelser er blitt ...