• Jordnaglingsmur ved Vingrom kirke : erfaringsrapport 

   Dolva, Bjørn Kristoffer; Vaslestad, Jan; Johansen, Tor Helge; Jenshus, Roger; Tennstrand, Petter; Sloreby, Erik; Gråberg, Johannes (Laboratorieserien;56, Research report, 1994-02)
   Rapporten omhandler bruk av jordnagling for etablering av støttemur ved Vingrom kirke. Fronten er dekket av en maskinmurt tørrmur. Dette er den første permanente jordnaglingskonstruksjonen i Norge, og det ble foretatt ...
  • Organisering av prosjekter: Sveits 21.-25. september 2016 

   Smidesang, Rune; Jenshus, Roger (Report, 2017-05)
   –Hvordan Impleniaorganiserer og gjennomfører sine prosjekt? –Hvordan Impleniasamarbeider med byggherren? –Hvordan Impleniasamarbeider med konsulentene? –Samspill mellom entreprenør, byggherre og konsulenter sett fra ...
  • Stålrørstunnel for Fv 361 under Hafjell Alpinløype, Øyer kommune, Oppland 

   Jenshus, Roger (nr. 16;Laboratorieserien, Others, 1989)