• Barrierer og drivere for etablering av samleterminaler - Erfaringer fra Stavanger og Drammen 

   Jensen, Sidsel Ahlmann; Wesenberg, Grunde Haraldsson; Fossheim, Karin (TØI rapport;1805/2020, Report, 2020-11)
   Fra en rekke forsøk med samleterminaler i europeiske byer rapporteres det om reduksjoner i kjørte km, antall turer, utslipp, støy og arealbeslag. I Norge har blant annet Stavanger og Drammen gjort forsøk på å etablere ...
  • Bærekraftig bylogistikk - Veileder for kommuner 

   Jensen, Sidsel Ahlmann; Fossheim, Karin; Eidhammer, Olav (TØI rapport;1755/2020, Report, 2020-03)
   Denne rapporten er en veileder for norske bykommuner i arbeidet for å få en velfungerende og klima- og miljøvennlig bylogistikk. Dette er første versjon av en veileder for bylogistikkplanlegging i Norge. Bylogistikk - ...
  • Evaluering av varedistribusjon med elektrisk lastesykkel i Bergen og Oslo 

   Ørving, Tale; Wesenberg, Grunde Haraldsson; Weber, Christian; Jensen, Sidsel Ahlmann (TØI rapport;1760/2020, Report, 2020-04)
   Målet med denne evalueringen har vært å identifisere potensialet ved bruk av elektriske lastesykler i varedistribusjon. Evalueringen baserer seg på erfaringer fra DHL Express i Oslo og DB Schenker i Oslo og Bergen. I tillegg ...
  • Nullutslipp fra varedistribusjon i byer innen 2030 - Hvilke virkemidler og insentiver finnes? 

   Hovi, Inger Beate; Pinchasik, Daniel Ruben; Mjøsund, Christian S.; Jensen, Sidsel Ahlmann (TØI rapport;1738/2019, Report, 2019-12)
   Regjeringen har satt som mål at innen 2030 skal alle nye varebiler ha nullutslipp og varedistribusjon i bysentra skal være tilnærmet utslippsfri. I denne rapporten har vi utarbeidet anslag på antall biler, transportytelser ...
  • Ny vareleveringstjeneste for Drammen sentrum - en samleterminal med tilleggstjenester 

   Jensen, Sidsel Ahlmann (Report, 2018-12)
   Denne rapporten skal brukes som beslutningsgrunnlag for om - og eventuelt hvordan - det skal gjennomføres et pilotprosjekt knyttet til en ny vareleveringstjeneste i Drammen. Rapporten er laget for å kunne inngå som ...
  • Varelevering i Drammen sentrum 

   Mohn, Dag Erland Lohne; Jensen, Sidsel Ahlmann; Markmanrud, Martin; Børrud, Elin Beate; Fossheim, Karin; Gabrielsen, Odd Eivind (Report, 2018-11-12)
   Denne rapporten er utarbeidet som en del av bylivsprosjektet «Ny vareleveringstjeneste i Drammen sentrum». Rapporten oppsummerer tilgjengelig informasjon om vareflyten inn og ut av Drammen sentrum. Hensikten med rapporten ...