• Arbeidsnotat: Laboratorieforsøk 

   Jørgensen, Torbjørn (Working paper, 2011-09)
   Målet med arbeidet var å undersøke 1) ved hvilke konsentrasjonsforskjeller i salinitet saltholdig vann vil innlagres i bunnsjiktet, 2) betydningen av temperaturforskjeller og ulike saliniteter og 3) om repetert tilførsel ...
  • Bindemiddeltesting med dynamisk skjær-reometer etter Superpave 

   Jørgensen, Torbjørn (Intern rapport;2061, Research report, 1998-11)
   Et Carri-Med kontrollert skjærspennings-reometer er blitt brukt til bitumenanalyser siden 1988. SHRP-prosjektet avdekket at temperaturkontrollen var for dårlig med det orginale utstyret. Veglaboratoriet/Vegteknisk ønsket ...
  • Effekten av rejuvenator på aldret bitumen - Hvordan de kan brukes i gjenbruksasfalt 

   Aslam, Omaad; Yousef, Monir (Master thesis, 2019-05)
   Denne studien har fokusert på effekten av rejuvenator på resirkulert asfalt, og hvordan de kan brukes i returasfalt. Hovedproblemstillingen denne oppgaven tar for seg: - Analysere effekten av rejuvenator blandet i en ...
  • Hospiteringskurs 18 og19. april 2007: Geoteknikk - Slemmeanalyse (prosess 14-433 og NS8005) 

   Mc Gonnell, Bente E.; Senneset, Jan Inge; Jørgensen, Torbjørn; Nouri, El Hadj (Teknologirapport;2521, Research report, 2008-05-06)
   I forbindelse med kvalitetssikring av prosedyrer for laboratorieundersøkelser, har det vist seg at det er behov for nærmere gjennomgang og forklaring av kornfordelingsanalyse ved bruk av hydrometermetoden.
  • Kaldasfalt/kald gjenbruk 1994: samarbeidsprosjekt 

   Uthus, Nils S.; Trøan, Anne Kari; Jørgensen, Torbjørn (Laboratorieserien;66, Research report, 1995-05)
   Det ble sommeren 1994 opprettet et samarbeidsprosjekt mellom vegkontorene i Østfold, Hedmark, Akershus, Oslo og Buskerud samt Veglaboratoriet og Oslo veivesen. Målsettingen var å samle erfaring og kunnskap fra både ...
  • Kartlegging av PCB, PAH og tungmetaller i asfaltdekker fra områdene Kristiansand, Oslo og Bergen 

   Jartun, Morten; Jørgensen, Torbjørn (Teknologirapport;2454, Research report, 2006-08-08)
   Innholdet av PCB, PAH og tungmetaller er kartlagt i asfaltdekker fra Kristiansand, Oslo og Bergen. Det ble analysert 63 asfaltkjerner fra ulike typer asfaltdekker; gammel og ny asfalt samt asfalt med vegoppmerking. Det er ...
  • KFA rejuvenatorprosjekt 

   Jørgensen, Torbjørn (Statens vegvesens rapporter;734, Report, 2021-09)
   Rejuvenatorer er produkter som kan myke opp aldret bitumen og gjenopprette egenskapene til nytt bitumen. Bruk av rejuvenatorer gjør det mulig å øke gjenbruksprosenten til verksprodusert asfaltmasse. Fem utvalgte rejuvenatorer ...
  • Konferanse om miljøovervåking og analyser i Vegvesenet 

   Jørgensen, Torbjørn; Braaten, Anne (Intern rapport / Veglaboratoriet;1830, Others, 1995)
  • LTA 2011: Oppfølging av forsøksstrekninger : etatsprogrammet Varige veger 

   Jørgensen, Torbjørn (Statens vegvesens rapporter;197, Report, 2013-03)
   Oppfølgingen av forsøksdekker i LTA 2011-prosjektet går fram til 2015 i etatsprogrammet Varige Veger. Dataverktøyene NVDB123 og PMS 2010 benyttes til å dokumentere dekke-tilstanden. Målebilregistreringer med ViaPPS viser ...
  • LTA 2011: Oppfølging av prøvestrekninger 2013 

   Jørgensen, Torbjørn (Statens vegvesens rapporter;265, Report, 2014-01)
   Oppfølgingen av forsøksdekker i LTA 2011-prosjektet går fram til 2016 i etats-programmet Varige Veger. Målebilregistreringer og dataverktøyene NVDB123 og PMS 2010 benyttes til dokumentasjon av dekketilstand. Etter to år ...
  • LTA 2011: Oppfølging av prøvestrekninger 2014 

   Jørgensen, Torbjørn (Statens vegvesens rapporter;355, Report, 2015-02)
   Oppfølgingen av forsøksdekker i LTA 2011-prosjektet går fram til 2016 i etatsprogrammet Varige Veger. Dekketilstanden på ti forsøksstrekninger blir dokumentert. Etter tre år med trafikk er gjennomsnittlig spordybde 7,6 mm ...
  • LTA 2011: Oppfølging av prøvestrekninger 2016 

   Jørgensen, Torbjørn (Statens vegvesens rapporter;501, Report, 2017-02)
   LTA 2011-prosjektet ble fulgt opp ut året 2016 i etatsprogrammet Varige Veger. Dekketilstanden på ti forsøksstrekninger ble dokumentert. Etter fem år med trafikk var midlere spordybde 10,6 mm for LTA-strekningene og 9,9 ...
  • LTA 2011: Oppfølging av prøvestrekninger : Laboratorieundersøkelser 

   Jørgensen, Torbjørn; Hovin, Wenche (Statens vegvesens rapporter;684, Report, 2019-11)
   Rapporten gir en oversikt over laboratorieprøvinger på prøver tatt 2011 og 2017, av asfalt og bindemidler fra forsøksdekkene. Endringer i bindemiddelegenskaper etter 6 års brukstid dokumenteres. Det var ikke klart skille ...
  • Miljøpåvirkning fra gjenbruksmaterialer i veg: gjenbruksasfalt 

   Petkovic, Gordana; Jørgensen, Torbjørn (Teknologirapport;2434, Research report, 2007-03)
   Denne rapporten tilhører en serie rapporter fra Gjenbruksprosjektet om miljøpåvirkning fra gjenbruksmaterialer. Hovedpremissene for Gjenbruksprosjektets arbeid med miljøpåvirkning og konklusjonene som gjelder alle ...
  • Overflatebehandling med bitumenemulsjon : feltforsøk i Tretten 

   Jørgensen, Torbjørn (nr. 2339;Intern rapport / Vegdirektoratet, Research report, 2003)
  • Polymermodifisert bitumen: Egenskaper og krav. Etatsprogrammet Varige veger 2011-2014 

   Jørgensen, Torbjørn; Hovin, Wenche; Garba Saba, Rabbira (Statens vegvesens rapporter;489, Report, 2016-03)
   PMB-prøver ble karakterisert med tradisjonelle metoder og med dynamisk skjærreometer (G* and MSCRT). Prøvingsresultatene ble vurdert mot sporutvikling for PMB-asfalt. PMB-asfalten hadde etter 4-6 års brukstid mindre ...
  • Retningslinjer asfalt 2019 

   Arnevik, Asbjørn; Evensen, Ragnar; Uthus, Nils Sigurd; Aurstad, Joralf; Aksnes, Jostein; Jørgensen, Torbjørn (Statens vegvesens rapporter;670, Report, 2018-12)
   Håndbok N200 Vegbygging beskriver egenskapskrav til asfalt, men gir ikke detaljerte bestemmelser om sammensetning og kontroll av kvalitet. Denne rapporten er en foreløpig utgave av retningslinjer for asfalt, for bruk i ...
  • Ringanalyse på polymermodifisert bitumen 2017 : NAMet bindemidler 

   Jørgensen, Torbjørn; Hovin, Wenche (Statens vegvesens rapporter;679, Report, 2018-03)
   Norsk Asfaltforenings faggruppe NAMet Bindemidler arrangerte vinteren 2017 en ringanalyse på polymermodifisert bitumen (PMB). Hensikten var å bidra til bedre utførelse og kontroll med aktuelle prøvingsmetoder. To ...
  • Temadag 19.06.08: Saltforurensning av brønner 

   Flesjø, Kristine; Jørgensen, Torbjørn; Wike, Kjersti (Teknologirapport;2528, Research report, 2008-09-09)
   Temadagen om forurensning av brønner forårsaket av vegsalting ble holdt for å gi informasjon og utveksle erfaringer om hvordan vegvesenet håndterer klagesaker / erstatningssaker fra naboer som har fått salt i drikkevannet ...
  • Testing adhension between bitumen and aggregate with the Rolling Bottle Test and the Boiling Test : Paper to the BCRA '02 conference 

   Jørgensen, Torbjørn (Intern rapport;2291, Research report, 2002-07)
   Innlegg til BCRA ’02, 6th International Conference on the Bearing Capacity of Roads, Railways and Airfields. Lisboa 24.-26. juni 2002. I det norske samarbeidsprosjektet PROKAS (PROporsjonering og Kontroll av ASfalt) er det ...