• NORWAT - Nordic Road Water - Veg og Vannforurensning : En litteraturgjennomgang og identifisering av kunnskapshull 

   Åstebøl, Svein Ole; Hvitved-Jacobsen, Thorkild; Kjølholt, Jesper (VD rapport;46, Report, 2011-11)
   I foreliggende rapport er det foretatt en vurdering av dagens kunnskapsstatus, og identifisering av kunnskapsmangler om vannforurensning fra bygge- og driftsfasen av vegnettet inkludert tunnelvaskevann. Statens vegvesen ...
  • Rensing av overvann fra vei i fremtidens klima, 2071 - 2100 

   Åstebøl, Svein Ole; Hvitved-Jacobsen, Thorkild; Vollertsen, Jes; Flesjø, Kristine (Teknologirapport;2573, Research report, 2010-03-17)
   Rapporten inngår i en serie rapporter fra FoU-prosjektet "Klima og transport", etatsprosjekt 2007 - 2010. Hensikten med prosjektet er å forbedre rutiner og regelverk for planlegging, prosjektering, bygging, drift og ...