• Analyse og design av Brunnholen bru (etterspent betongbru) 

   Hove, Kristoffer (Master thesis, 2017)
   Denne rapporten omhandlar analyse og dimensjonering av Brunnholen bru som skal verte bygd hausten 2017 i Sandnes kommune. Brua er prosjektert av Statens vegvesen med to bjelkebrukasser i etterspent betong, og skal byggjast ...
  • Nedre Bjørdalsbrune bru 

   Turøy, Linn Røssland; Hove, Kristoffer; Hegvold, Terje (Bachelor thesis, 2015)
   Denne rapporten omhandler prosjektering av en slakkarmert ettspenns bjelkeplatebru i betong på 23 meter. Alle dimensjoneringer og beregninger ble gjort i henhold til Eurokoder og veiledninger gitt av Statens vegvesen. ...