• Naturlig tetting av tunneler 

   Lindstrøm, Mona; Hem, Lars J. (Intern rapport;2274, Conference object, 2002)
   Foredrag ved kursdagene på NTNU, 2002
  • Naturlige tetteprosesser 

   Lindstrøm, Mona; Hem, Lars J.; Bruås, Liv; Vik, Eilen A. (Intern rapport;2306, Research report, 2003-01-06)
   Reduksjon i innlekkasje over tid er påvist i norske tunneler, og fordi det i disse tunnelene ikke er iverksatt tiltak for lekkasjereduksjon kan dette ikke forklares med annet enn naturlige tetteprosesser. I dette prosjektet ...