• Geoplan : arbeidsprosess for planlegging av grunnundersøkelser ved hjelp av digitale verktøy 

   Aunaas, Kristian; Juvik, Eivind; Hellum, Øyvind (Statens vegvesens rapporter;175, Report, 2013-05)
   I perioden mellom november 2011 og februar 2012 har Statens vegvesen testet ut en ny arbeidsprosess knyttet til planlegging av nye grunnundersøkelser, anleggsoppfølging og drift av utbyggingsporsjekter i Statens vegvesen. ...
  • Håndtering av kritiske grunnforhold 

   Grøndalen, Guro S.; Juvik, Eivind Schnell; Ottesen, Hanne Bratlie; Degago, Samson Abate; Hellum, Øyvind; Kveli, Jens (Statens vegvesens rapporter;801, Report, 2021-12)
   Rapporten beskriver status for riksveger med hensyn til kvikkleire samt status for etatens håndtering av kvikkleireproblematikk. Rapporten orienterer om gjeldende rutiner og arbeidsmetoder knyttet til kvikkleireproblematikk, ...