• Saltstabiliering av kvikkleire, SAK - Arbeidspakke 1: Installasjonsmetoder 

   Helle, Tonje Eide; Kirkevollen, Ole Vidar; Bache, Bjørn Kristian Fiskvik; Le, Thi Minh Hue (Report, 2019-09-11)
   Denne rapporten omhandler Arbeidspakke 1 Installasjonsmetoder. Målsetningen med arbeidspakken er å finne skånsomme installasjonsmetoder for saltbrønner i kvikkleire. Ulike installasjonsmetoder er testet ut på National ...
  • Saltstabiliering av kvikkleire, SAK - Arbeidspakke 3: Evaluering og anbefalinger 

   Helle, Tonje Eide (Report, 2021-01-27)
   Denne rapporten omhandler Arbeidspakke 3 Evaluering og anbefalinger. Målsetningen med arbeidspakken er å evaluere installasjonsmetodene med hensyn på installasjonseffekter, kostnader og klima. Videre skal arbeidspakken ...
  • Saltstabilisering av kvikkleire (SAK) - Workshop 12. september 2019 

   Helle, Tonje Eide (Report, 2019)
   12. september 2019 ble det arrangert workshop for FoU-prosjektet «Saltstabilisering av kvikkleire (SAK)» ved Nord Universitet i Stjørdal. Det var totalt 24 deltakere til stede og 4-5 deltakere som fulgte live-streamen. ...
  • Skred og flom på veg : Statistiske betraktninger 

   Bjordal, Heidi; Helle, Tonje Eide (VD rapport;5, Report, 2011-06)
   Denne rapporten inngår i en serie rapporter fra FoU-prosjektet “Klima og transport”, etatsprosjekt 2007-2010. Hensikten med prosjektet er å forbedre rutiner og regelverk for planlegging, prosjektering, bygging, drift og ...