• KVU Oslo-navet: Behovsanalyse 

   Homleid, Tor; Skjelvik, John Magne; Reinvang, Rasmus; Heieraas, Thora; Nordang, Edel H. (Research report, 2015)
   Behovsanalysen er den første av fire delrapporter i KVU Oslo-Navet. Rapporten redegjør for behov knyttet til transportsystemet i hovedstadsområdet. Det gis også en beskrivelse av dagens situasjon, samt en kartlegging av ...
  • KVU Oslo-navet: Mål og krav 

   Rasmussen, Ingeborg; Heieraas, Thora (Research report, 2014)
   Mål og krav-dokumentet er den andre av fire delrapporter i KVU Oslo-Navet. I dette dokumentet redegjøres det for målene med tiltaket som prosjektet skal anbefale, samt hvilke krav som må være oppfylt for at målene med ...
  • KVU Oslo-Navet: Situasjonsbeskrivelse: Vedlegg til Behovsanalyse 

   Heieraas, Thora; Reinvang, Rasmus; Homleid, Tor (Research report, 2015)
   Situasjonsanalysen er et vedlegg til KVU Oslo-Navets Behovsanalyse. Vedlegget gir en beskrivelse av dagens situasjon og de viktigste utfordringene innenfor dagens kollektivtransportsystem i hovedstadsområdet. Det har vært ...