• Gs-veg, fv. 325 Gunnerødbrekka, Horten kommune 

      Volden, Sindre; Haugsvold, Sverre; Moen, Tone; Kalleberg, Amanda Kristine (Bachelor thesis, 2015)
      Oppgaven er å se på nye løsninger for gående og syklende langs den 1,7 km eksisterende gang- og sykkelvegen langs fylkesveg 325 fra Bakkenteigen til Borre. Målet er å øke sikkerheten, fremkommeligheten og tryggheten til ...