• Stamnettutredning : Riksvegnettet 

      Nilsen, Gudmund; Harnes, Randi (VD rapport;14, Report, 2011-04)
      I denne stamnettutredningen presenterer Statens vegvesen analyser og vurderinger av utfordringer og aktuelle tiltak på riksvegnettet utenfor de store byene i et langsiktig perspektiv. Utredningene har fokus på utfordringer, ...