• Effektivisering av planlegging. Forprosjekt 

   Haraldsen, Ulf; Furuholt Ingebrigtsen, Sigrid (Statens vegvesens rapporter;88, Report, 2012-04)
   Denne rapporten tar sikte på å utrede effektivitetsfremmende tiltak i planleggingen av investerings-, drifts- og vedlikeholdstiltak i vegsektoren, der målet er et økt potensial for å effektivisere planleggingen for Statens ...
  • Roads and the cultural environment : [Handbook 208] 

   Haraldsen, Ulf; Vegdirektoratet; Riksantikvaren (Håndbok / Statens vegvesen;208, Book, 1999-09)
   This handbook deals with roads and their relationship with valuable cultural environments and historic monuments and sites. It gives an insight into the assets which surround us in the cultural environment and offers ...