• Dybdeanalyser av dødsulykker i vegtrafikken 2005-2008 : med særlig fokus på 2008 

   Haldorsen, Ivar (TS-Rapport / Veg- og trafikkavdelingen;06/2009, Research report, 2009)
  • Dybdeanalyser av dødsulykker i vegtrafikken 2005-2009 : med særlig fokus på 2009 

   Haldorsen, Ivar; Rostoft, Marianne Stølan (Teknologirapport;2010:2617, Research report, 2010)
  • Dybdeanalyser av dødsulykker i vegtrafikken 2010 

   Haldorsen, Ivar (VD rapport;51, Report, 2011-11)
   1. januar 2005 startet de regionale ulykkesanalysegruppene sitt arbeid med dybdeanalyser av alle dødsulykker i vegtrafikken i Norge. Denne rapporten oppsummerer resultatene på landsbasis for 2010, og viser utviklingstrekk ...
  • Dybdeanalyser av dødsulykker i vegtrafikken 2011 

   Haldorsen, Ivar (Statens vegvesens rapporter;141, Report, 2011-08)
   1. januar 2005 startet de regionale ulykkesanalysegruppene sitt arbeid med dybdeanalyser av alle dødsulykker i vegtrafikken i Norge. Denne rapporten oppsummerer resultatene på landsbasis for 2011, og viser utviklingstrekk ...
  • Dybdeanalyser av dødsulykker i vegtrafikken 2012 

   Haldorsen, Ivar (Statens vegvesens rapporter;196, Report, 2013-06)
   1.januar 2005 startet de regionale ulykkesanalysegruppene sitt arbeid med dybdeanalyser av alle dødsulykker i Norge. Denne rapporten oppsummerer resultatene på landsbasis for 2012, og viser utviklingstrekk i årsaksbildet ...
  • Dybdeanalyser av dødsulykker i vegtrafikken 2013 

   Haldorsen, Ivar (Statens vegvesens rapporter;302, Report, 2014-06)
   1. januar 2005 startet de regionale ulykkesanalysegruppene sitt arbeid med dybdeanalyser av alle dødsulykker i vegtrafikken i Norge. Denne rapporten oppsummerer resultatene på landsbasis for 2013, og viser utvikling-strekk ...
  • Dybdeanalyser av dødsulykker i vegtrafikken 2014 

   Haldorsen, Ivar (Statens vegvesens rapporter;396, Report, 2015-06)
   1. januar 2005 startet de regionale ulykkesanalysegruppene sitt arbeid med dybdeanalyser av alle dødsulykker i vegtrafikken i Norge. Denne rapporten oppsummerer resultatene på landsbasis for 2014, og viser utviklingstrekk ...
  • Høyrisikogrupper i vegtrafikken : Samlerapport 

   Haldorsen, Ivar; Munch-Olsen, Ingvild (VD rapport;15, Report, 2011-03)
   Statens vegvesen startet i 2007 opp et etatsprosjekt om høyrisikogrupper i vegtrafikken, som ble avsluttet i 2010. Prosjektet har studert følgende høyrisikogrupper: - Unge bilførere - Eldre bilførere - Motorsyklister - ...
  • Kommunale trafikksikkerhetsplaner : planarbeid, innhold og oppfølging 

   Haldorsen, Ivar (TS-rapport;2006:8, Report, 2006-10)
   Rapporten oppsummerer resultatene av en gjennomgang av kommunale trafikksikkerhetsplaner. Gjennomgangen tar for seg hvordan planarbeidet har vært lagt opp, visjoner og mål, registreringer og problemanalyse, satsingsområder ...
  • Sikkerhetsstyring i Statens vegvesen : en gjennomgang av prosjektoppgaver som del av kurset i sikkerhetsstyring 

   Haldorsen, Ivar (4/2008;TS-rapport / Vegdirektoratert, Others, 2008)
   Rapporten gir en sammenfattende oversikt over prosjektoppgaver som er utarbeidet som del av kursene i sikkerhetsstyring i Statens vegvesen. Gjennomgangen omfatter i alt 61 prosjektoppgaver utarbeidet i tidsrommet 2003 til ...
  • TS - Rapport: Sikkerhetsstyring i Statens vegvesen 

   Haldorsen, Ivar; Amundsen, Finn Harald (Statens vegvesens rapporter;649, Report, 2016-09)
   Rapporten gir en sammenfattende oversikt over prosjektoppgaver som er utarbeidet som del av kursene i sikkerhetsstyring i Statens vegvesen. Gjennomgangen omfatter i alt 137 prosjektoppgaver utarbeidet i tidsrommet 2003 til ...
  • Ulykker med snøscootere innblandet 

   Haldorsen, Ivar (TS-Rapport / Veg- og trafikkavdelingen, Trafikksikkerhetsseksjonen;06/2008, Others, 2008)
  • Ungdom og fartsulykker 

   Lindheim, Cecilie Waterloo; Haldorsen, Ivar; Skaugset, Bjarte; Roald, Per Ola (Others, 2007)