• Studietur til Lyon : tema belysning 

      Hagen, Mari (Others, 2013)
      Nye muligheter med veg- og gatebelysning. Bruk av lys som opplevelse og stimuli, blant annet med tanke på økt trafikksikkerhet og trygghetsfølelse.