• Grunnboringskonferansen 2007: Tønsberg 20-21. mars 2007 

   Hagberg, Knut (Teknologirapport;2485, Conference object, 2007-09-27)
   Konferansen fra 2007 tok for seg emner som blant annet: El-sikkerhet ved grunnboring, oppsett av boreplaner, HMS og risikovurdering, undersøkelsesmetoder og utvikling, arbeidsmetoder, GPS måleutstyr og anvendelse, kvalitet ...
  • Grunnboringsutstyr 1960-2000 

   Flaate, Kaare; Frydenlund, Tor Erik; Hagberg, Knut; Ruistuen, Hans; Rygg, Nils; Solberg, Cato (Teknologirapport;2550, Research report, 2009-01-26)
   Rapporten gir en oversikt over utvikling av grunnboringsutstyr for bruk i Statens vegvesen i perioden 1960 til 2000. Bakgrunnen er et ønske om å få dokumentert utviklingsarbeidet og resultatene slik at utstyr og dokumenter ...
  • Kvalitet i felt og laboratorieundersøkelser 

   Long, Mike; Hagberg, Knut; El Nouri, Hadj (Teknologirapport / Vegdirektoratet;2425, Others, 2006)
  • Nytt spesialutstyr til geoteknisk felt- og sentrallaboratoriet 

   Hagberg, Knut; Nouri, El Hadj (Teknologirapport;2484, Research report, 2007-03-15)
   I forbindelse med fornyelse av eksisterende geoteknisk spesialutstyr ved Sentrallaboratoriet i Statens vegvesen, og etablering av nytt feltlaboratorium, er det behov for å innhente informasjon om egnet treaksial og ...
  • Quality in site and laboratory investigations 

   Long, Mike; Hagberg, Knut; El Nouri, Hadj (Teknologirapport / Vegdirektoratet;2426, Others, 2006)