• Arbeidsvarsling: retningslinjer [Håndbok 051] 

      Hafting, Morten; Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;051, Book, 2006)
      Vegdirektoratet har med hjemmel i § 35 i skiltforskriften av 7. oktober 2005 fastsatt nye tekniske bestemmelser (normaler) og retningslinjer for arbeidsvarsling på offentlig veg. Bestemmelsene erstatter tidligere bestemmelser ...