• Evalueringsrapport SVV2010 - Ett år har gått 

      Vegdirektoratet; HR- og administrasjonsavdelingen (Report, 2011-03)
      Hovedhensikten med evalueringen av SVV2010 har vært å bidra til kunnskap om hvorvidt de grep Statens vegvesen gjorde for å tilpasse etaten til Forvaltningsreformen har medvirket til å realisere de målsettingene man hadde. ...