• Evaluating sensors for snow avalanche monitoring on Unmanned Aircraft Systems : Findings from Andøya, Norway, April 16-18, 2018 

   Vaa, Torgeir; Håland, Gunne; Humstad, Tore; Frauenfelder, Regula (Statens vegvesens rapporter;615, Report, 2018-09)
   The NPRA sponsored a two day field demonstration in April 2018 in Andøya, Norway to evaluate the usability of sensors on UASs for snow avalanche monitoring. The test found that output from ground penetrating radar (GPR) ...
  • Evaluering av automatiske snøskredvarslingsanlegg 

   Lome, Kristin Brandtsegg (Master thesis, 2017)
   Noen veger blir stengt på ubestemt tid på grunn av snøskredfare. Dette er frustrerende for trafikanter og det skaper økonomiske konsekvenser for næringslivet. Statens vegvesen (SVV) har testet ut to teknologier for å ...
  • Evaluering av geofonanlegg for detektering av skred 

   Håland, Gunne (Statens vegvesens rapporter;204, Report, 2013-12-10)
   For å redusere risikoen for trafikanter som ferdes i skredutsatte områder, ble det på 1980 og – 90 tallet montert opp flere geofonanlegg for å varsle trafikantene om snøskred. Det viser seg at det er kun 3 av 8 anlegg som ...