• Gjenbruk av bildekk i geokonstruksjoner : overvåking 2001-2007 

   Håøya, Arnt-Olav; Unsgård, Guro Thue; Helland, Aud (Teknologirapport;2527, Research report, 2008-08)
   Delprosjekt 5 ”Lette fyllinger og isolasjonsmaterialer” (DP5), som denne rapporten tilhører, har som målsetting å tilrettelegge for bruk av alternative lette materialer som oppkuttede bildekk. Se vedlegg 5 for nærmere ...
  • Gjenbruk av bildekk i vegbygging: Tekniske og miljøtekniske vurderinger 

   Håøya, Arnt-Olav; Aabøe, Roald (Gjenbruksprosjektet 2002-2005;5, Research report, 2004-06)
   Innenfor vegsektoren er det mange muligheter for gjenbruk. Oppkuttede bildekk har lav romvekt, høy permeabilitet, samt gode komprimerings- og isolasjonsegenskaper. Ved vegbygging anvendes materialet som lett fyllmasse i ...
  • Miljøovervåking av 3 pilotprosjekter med oppkuttede bildekk 2001-2003 

   Håøya, Arnt-Olav; Unsgård, Guro Thue (Intern rapport;2375, Research report, 2004-09)
   Delprosjekt 5 "Lette fyllmasser og isolasjonsmaterialer" (DP5), som denne rapporten hører til, har som målsetning å tilrettelegge for bruk av alternative lette materialer som for eksempel oppkuttede bildekk.
  • Miljøovervåkning av 3 pilotprosjekter med oppkuttede bildekk 2001-2003 

   Håøya, Arnt-Olav; Unsgård, Guro Thue (Intern rapport;2375, Peer reviewed, 2005-01)
   Rapporten inngår i en serie rapporter fra Gjenbruksprosjektet 2002-2005 (etatsprosjekt). Delprosjekt 5 ”Lette fyllmasser og isolasjonsmaterialer”(DP5), som denne rapporten hører til, har som målsetting å tilrettelegge ...
  • Miljøpåvirkning fra gjenbruksmaterialer i veg : Oppkuttede bildekk 

   Håøya, Arnt-Olav; Breedveld, Gijs; Moen, Stig (Gjenbruksprosjektet 2002-2005;14c, Research report, 2007-03)
   Denne rapporten tilhører en serie rapporter fra Gjenbruksprosjektet om miljøpåvirkning fra gjenbruksmaterialer. Hovedpremissene for Gjenbruksprosjektets arbeid med miljøpåvirkning og konklusjonene som gjelder alle ...
  • Miljøpåvirkning fra gjenbruksmaterialer i veg : Skumglass 

   Håøya, Arnt-Olav; Aabøe, Roald; Breedveld, Gijs; Moen, Stig (Teknologirapport;2436, Research report, 2007-03)
   Denne rapporten tilhører en serie rapporter fra Gjenbruksprosjektet om miljøpåvirkning fra gjenbruksmaterialer. Hovedpremissene for Gjenbruksprosjektets arbeid med miljøpåvirkning og konklusjonene som gjelder alle ...
  • Rensing av vann fra veg og anlegg : en sammenstilling av metoder og praksis i 12 land 

   Håøya, Arnt-Olav; Storhaug, Ragnar (Statens vegvesens rapporter;195, Report, 2013-02)
   I denne undersøkelsen er det innhentet informasjon om forvaltningspraksis og tekniske løsninger for håndtering av vann fra veganlegg og drift fra 12 land. For et mer utfyllende sammendrag se side 2 og 6.