• E39 Joberget løsmassetunnel - Rørskjerm : Erfaringsrapport 

      Aagaard, Bent; Gylland, Asgeir S. (Statens vegvesens rapporter;677, Report, 2017-06)
      Erfaringsrapport om driving igjennom løsmasser og inn i berg ved hjelp av rørskjerm. Metoden åpner for muligheten til å unngå farlige påhuggsområder og er et alternativ til utlasting av løsmasser. Erfaringene med metoden er gode.