• KVU Oslo-navet 

      Fagerjord, Mari; Gustafson, Sofie; Haugen, Jon Mikkel (Research report, 2015)
      Dette notatet er et arbeidsdokument som beskriver resultatene fra en RAMS-analyse gjennomført for de ulike konseptene og driftsartene i KVU Oslo-Navet. Denne analysen er en del av vurdering av krav 3 for prosjektet: ...