• Sikker atferd ved hendelser i vegtunneler : informasjons- og opplæringstiltak 

      Solem, Kjell; Rød, Sverre Kjetil; Grønstad, Linda; Buvik, Harald (Statens vegvesens rapporter;376, Report, 2018-09)
      Denne rapporten fra en intern arbeidsgruppe i Vegdirektoratet har forslag om informasjons og opplæringstiltak for sikker atferd ved hendelser i vegtunneler. Arbeidsgruppen har gjennomgått aktuell forskning om publikumsatferd ...