• Meddelelser fra Veidirektøren [49] 

      Statens vegvesen; Gisholt, Sven; Lassen, B. (Meddelelser fra Veidirektøren;49/1924, Book, 1924-07)
      Komnes Hængbro i Buskerud fylke. Autostrada i Italien. Pælekrebs-angrep paa kreosoterte pæler, Strømmens bro, Inderøy. Vinterbil-kjøring i Sverige.