• Analyser av sykkeltiltak i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger med app-data 

   Fyhri, Aslak; De_Jong, Tineke; Johnsson, Espen; Weber, Christian (TØI rapport;1697/2019, Report, 2019-06)
   I prosjektet så vi på mulige datainnsamlingsmetoder og deres egnethet til å evaluere infrastruktur tiltak for syklister. Deretter undersøkte vi virkningen av 27 prosjekter på sykkelbruk, ved hjelp av appdata. Prosedyrer ...
  • Befolkningens kunnskaper, atferd og holdninger 2011 

   Fyhri, Aslak; Torquato, Renata (Statens vegvesens rapporter;93, Report, 2012-08)
   Rapporten viser resultatene av en omfattende spørreundersøkelse om trafikantenes kunnskaper om trafikksikkerhet, deres atferd i trafikken og deres holdning til et utvalg temaer vedrørende trafikksikkerhet. Studien ser også ...
  • Fartsmodell for sykkel og elsykkel 

   Flügel, Stefan; Hulleberg, Nina; Fyhri, Aslak; Ævarsson, Christian Weber Gretar; Skartland, Eva-Gurine (TØI rapport;1557/2017, Report, 2017-05)
  • Miniscenario: Økt omfang av elsykler 

   Johansson, Ole Jørgen; Fyhri, Aslak (TØI rapport;1625/2018, Report, 2018-04)
   Elsykkelsalget har økt kraftig i Norge i de siste årene. Denne rapporten undersøker om dette vil medføre en økt risiko for sykkelulykker, og hva som er risikofaktorer for elsykler. Noen utenlandske studier har pekt på at ...
  • Støy og lokal luftforurensing i Oslo og Akershus 

   Statens vegvesen Region øst; Fyhri, Aslak; Foslie, Ellen; Naper, Helge Gidske (Report, 2010-06)
   Temarapport om Støy og lokal luftforurensning inngår i Statens vegvesen Region østs arbeid med en Veg- og gatenettstrategi for Oslo og Akershus. Strategien skal beskrive Statens vegvesens bidrag til en målrettet areal- og ...
  • Trafikantenes kunnskaper og holdninger til trafikksikkerhet - 2004 

   Nordbakke, Susanne; Fyhri, Aslak (TS-rapport;2005 : 03, Report, 2005-04)
   Rapporten viser resultatene av en omfattende spørreundersøkelse om trafikantenes kunnskaper om trafikksikkerhet, deres atferd i trafikken og deres holdning til et utvalg temaer vedrørende trafikksikkerhet. Det er fjerde ...
  • Trafikantenes kunnskaper om og holdninger til trafikksikkerhet - 2008 

   Phillips, Ross; Fyhri, Aslak (TS-rapport;2009 : 03, Report, 2009-04)
   Rapporten viser resultatene av en omfattende spørreundersøkelse om trafikantenes kunnskaper om trafikksikkerhet, deres atferd i trafikken og deres holdning til et utvalg temaer vedrørende trafikksikkerhet. Det er femte ...