• Effektivisering av planlegging. Forprosjekt 

      Haraldsen, Ulf; Furuholt Ingebrigtsen, Sigrid (Statens vegvesens rapporter;88, Report, 2012-04)
      Denne rapporten tar sikte på å utrede effektivitetsfremmende tiltak i planleggingen av investerings-, drifts- og vedlikeholdstiltak i vegsektoren, der målet er et økt potensial for å effektivisere planleggingen for Statens ...