• Sammenligning av antatt og faktisk tunnelsikring 

      Hansen, Daniel; Fremstad, Magnus; Dahl, Christoffer (Bachelor thesis, 2017)
      Oppgaven er å sammenligne eventuelle forskjeller når det gjelder bergkvalitet, kartlegging og antatt bergsikring i forprosjektet og hvordan resultatet faktisk blir i en ferdigstilt sluttrapport for utvalgte tunnelanlegg. ...