• Gatekryss i bysentrum : Tilrettelegging for og prioritering av gående, syklende og/eller kollektivtrafikk 

   Eggen, Randi; Ryeng, Torstein; Frøyland, Per; Duus, Henrik; Tassel, Hege; Forsbak, Stine; Raddum, Marius Hanssen; Støle, Alf; Skogheim, Bjarte (VD rapport;39, Report, 2011-08)
   Både Håndbok 017 Veg- og gateutforming og Håndbok 263 Geometrisk utforming av veg- og gatekryss forelå i reviderte utgaver juni 2008. Disse foreslår ulike løsninger for kryss, også i by. Statens vegvesen Vegdirektoratet ...
  • Kollektivtrafikkløsninger i Frankrike, Belgia og Nederland: Studierapport 

   Frøyland, Per; Ristesund, Øystein; Simonsen, Steinar (Others, 2015)
   Kollektivkoordinator i Vegdirektoratet Per Frøyland, regional kollektivkoordinator i Region øst Øystein Ristesund og regional kollektivkoordinator i Region midt Steinar Simonsen, fikk i 2014 tildelt stipendmidler fra ...
  • Plassering og utforming av kollektivfelt: BRT: Løsning for å fremme miljøvennlig transport 

   Frøyland, Per; Simonsen, Steinar; Ristesund, Øystein (Statens vegvesens rapporter;519, Report, 2016-04)
   Målet om at trafikkveksten i byområder skal tas med kollektivtrafikk, sykkel og gange stiller nye krav til bussløsninger som gir kortere reisetid og bedre komfort for de reisende. Trenden internasjonalt er å stille samme ...
  • Superbusskonsept og midtstilt kollektivfelt 

   Frøyland, Per; Ristesund, Øystein; Simonsen, Steinar (Statens vegvesens rapporter;312, Report, 2014-07)
   I mange land har midtstilte kollektivtraseer blitt en vanlig løsning, Spesielt i bynære områder med høy biltetthet. Løsningen kombineres gjerne med prioriterte gater for busstrafikk i og gjennom sentrumsområdene. I Norge ...