• Etterprøving av transportmodeller : En utforskende undersøkelse 

      Fossum, Magne (Master thesis, 2018)
      Transportmodeller er ansett som et av de viktigste redskapene for beslutningstakere i transportsektorene i flere land. Transportmodeller brukes for å undersøke hva som skjer med trafikkmengden og/eller trafikkfordelingen ...