• Drenering, fordrøyning og vanngjennomløp : Grunnlag for veileder 

   Frydenlund, Tor Erik; Flesjø, Kristine (VD rapport;49, Report, 2011-12)
   Rapporten inngår i en serie rapporter fra FoUprosjektet “Klima og transport”, etatsprosjekt 2007-2010. Hensikten med prosjektet er å forbedre rutiner og regelverk for planlegging, prosjektering, bygging, drift og vedlikehold ...
  • Klima og transport - Pilotprosjekt på stikkrenner : Casestudie på Bulken, Sagelva og Neveråa 

   Flesjø, Kristine (VD rapport;17, Report, 2011-04)
   Rapporten inngår i en serie rapporter fra FoU-prosjektet ’Klima og transport’, etatsprosjekt 2007-2010. Hensikten med prosjektet er å forbedre rutiner og regelverk for planlegging, prosjektering, bygging, drift og vedlikehold ...
  • Lærebok : Drenering og håndtering av overvann 

   Norem, Harald; Flesjø, Kristine; Sellevold, Joakim; Lund, Monika Rødin; Viréhn, Per Lars Erik (Statens vegvesens rapporter;681, Book, 2018-02)
   Håndtering av overvann og drenering er en sentral kunnskap for å kunne bygge robuste veger. Denne kunnskapen er viktig i en periode hvor det forventes vesentlige klimaendringer. Denne læreboka representerer en sammenstilling ...
  • Pilotprosjekt på stikkrenner E136 Dombås-Ålesund 

   Flesjø, Kristine; Hestangen, Hilde; Nguyen, Thanh Ngan (Teknologirapport;2566, Research report, 2010-01-28)
   Rapporten inngår i en serie rapporter fra FoU-prosjektet Klima og transport, etatsprosjekt 2007-2010. Det utførte arbeidet inngår i delprosjekt 3 Flom og erosjonssikring. Delprosjektet gjennomgår prosjekterings- og ...
  • Rensing av overvann fra vei i fremtidens klima, 2071 - 2100 

   Åstebøl, Svein Ole; Hvitved-Jacobsen, Thorkild; Vollertsen, Jes; Flesjø, Kristine (Teknologirapport;2573, Research report, 2010-03-17)
   Rapporten inngår i en serie rapporter fra FoU-prosjektet "Klima og transport", etatsprosjekt 2007 - 2010. Hensikten med prosjektet er å forbedre rutiner og regelverk for planlegging, prosjektering, bygging, drift og ...
  • Risiko- og sårbarhetsanalyser av stikkrenner mht værrelaterte hendelser 

   Thordarson, Skuli; Myrabø, Steinar; Myhre, Øystein; Flesjø, Kristine (VD rapport;24, Report, 2011-05)
   Denne rapporten inngår i en serie rapporter fra FoU-prosjektet “Klima og transport”, etatsprosjekt 2007-2010. Hensikten med prosjektet er å forbedre rutiner og regelverk for planlegging, prosjektering, bygging, drift og ...
  • Temadag 19.06.08: Saltforurensning av brønner 

   Flesjø, Kristine; Jørgensen, Torbjørn; Wike, Kjersti (Teknologirapport;2528, Research report, 2008-09-09)
   Temadagen om forurensning av brønner forårsaket av vegsalting ble holdt for å gi informasjon og utveksle erfaringer om hvordan vegvesenet håndterer klagesaker / erstatningssaker fra naboer som har fått salt i drikkevannet ...
  • Veileder - Brønner med saltforurensning 

   Jørgensen, Torbjørn; Flesjø, Kristine (Teknologirapport;2611, Report, 2010-11-01)
   Rapporten inneholder råd og opplysningsstoff om hvordan Statens vegvesen bør behandle klagesaker som oppstår når vegsalt brukt i vintervedlikeholdet forurenser drikkevannsbrønner. En betydelig del av vegnettet blir saltet ...