• Dimensjonering av slakkarmert betongbru etter Eurokode 

      Egeland, Berit; Førland, Mari Elvira (Bachelor thesis, 2015)
      Kalvatnbrua er ei slakkarmert betongbru som ble dimensjonert etter Norsk Standard i 2008 av Statens vegvesen, bruseksjon region vest. Denne oppgaven går ut på å delprosjektere Kalvatnbrua etter regelverket gitt i ...