• Buried flexible structures: Modeling and field behavior 

      Fæste, Andrea (Master thesis, 2016)
      For å imøtekomme utfordringer knyttet til fremtidige korrugerte stålkonstruksjoner kreves økt teoretisk forståelse. Dimensjonene blir stadig større og med det blir det byggetekniske mer innviklet. FEM modellering gir et ...