• Identifisering av konflikter som hindrer god vareleveranse 

   Evju, Christoffer Olavsson (Norconsult rapport;5173457, Report, 2018-06-22)
   Rapporten er utarbeidet av Norconsult på oppdrag for Vegdirektoratet og inngår som del av forskningsprogrammet «Bylogistikk». Temaet for denne utredningen er å studere om det er konflikter mellom gode løsninger for ...
  • KVU Oslo-navet: Konseptmuligheter 

   Evju, Christoffer Olavsson; Martinsen, Ole Jakob; Nesvåg, Lars-Petter (Research report, 2014)
   Konseptmuligheter er den tredje av fire delrapporter i KVU Oslo-Navet. Rapporten redegjør for konseptmuligheter og beskriver alle hovedkonseptene som er vurdert og evaluert. Det redegjøres også for silingen av konseptene, ...