• DimTO - bæreevnebestemmelser etter dimensjonseringsnivå 2 : brukerveiledning 

   Evensen, R.; Slyngstad, T.; Senstad, P.K. (Laboratorieserien;nr. 68, Research report, 2013-11-21)
   DimTo er et edb-program for beregning av vegers bæreevne og forsterkningsbehov etter dimensjoneringsnivå 2 i Håndbok 018 Vegbygging
  • Kostnader av klimaendringer : behov for tilpasning og foreslåtte tiltak 

   Evensen, R.; Holen, Å.; Mahle, A.; ViaNova; Østmoen, T.; Aas-Jakobsen, Dr.Ing A. (Statens vegvesens rapporter;213, Report, 2013-04)
   Rapporten diskuterer kostnadene ved en del av klimatilpasningstiltak forslått i Statens vegvesens FoU prosjekt ‘Klima og transport’. Arbeidet er begrenset til forslag som innebærer helt konkrete tiltak og medfører kostnader. ...