• Tilgjengelighet og sikkerhet i Rogfastprosjektet 

      Espedal, Ole Christian Buchholdt (Master thesis, 2016)
      E39 Rogfast er under prosjektering og vil ved ferdigstillelse, med sine to 27km lange løp og kobling til Kvitsøy, bli verdens lengste og dypeste undersjøiske tunnel. Rogfast sin utforming krever en sikkerhetsmessig høy ...