• Utbedring av FV 710, Ervika - Botngård 

      Engum, Martin Jusnes (Bachelor thesis, 2015)
      Formålet med denne oppgaven har derfor vært å foreslå mindre trafikksikkerhetstiltak som ligger innenfor de økonomiske rammene på 145 mill kr for den aktuelle strekningen. Det er derfor lagt vekt på å bruke eksisterende ...