• Homogenitetsmålinger av nylagte asfaltdekker ved laserskanning 

      Ekker, Magnus Bremdal (Master thesis, 2018)
      Homogenitet er en viktig egenskap ved nylagte asfaltdekker. I dag gjøres det kun en subjektiv vurdering av homogenitet, men det er ønskelig å etablere et sett med objektive og målbare krav. Det er utviklet en statistisk ...