• HMS-utfordringer i anleggsbransjen 

      Eivindson, Espen (Master thesis, 2018)
      Bygge- og anleggsbransjen er en av de næringene med høyest antall rapporterte arbeidsulykker og dødsfall. Ulike krav knyttet til fremdrift, økonomi og sikkerhet byr på store utfordringer. En av de mest sentrale temaene ...