• Evaluering av ”Jeg reiser smart”- kampanjen 

      Eidset, Idar (Report, 2009)
      Bergen kommune gikk høsten 2008 ut med et tilbud til de ansatte i 40 bedrifter i områdene Sentrum, Bergensdalen, Sandsli og Kokstad om å delta i kampanjen ”Jeg reiser smart”. Forutsetningen for å delta var at en brukte bil ...