• Bærekraftig bylogistikk - Veileder for kommuner 

   Jensen, Sidsel Ahlmann; Fossheim, Karin; Eidhammer, Olav (TØI rapport;1755/2020, Report, 2020-03)
   Denne rapporten er en veileder for norske bykommuner i arbeidet for å få en velfungerende og klima- og miljøvennlig bylogistikk. Dette er første versjon av en veileder for bylogistikkplanlegging i Norge. Bylogistikk - ...
  • Evaluering av Oslo City Hub 

   Ørving, Tale; Eidhammer, Olav (TØI rapport;1717/2019, Report, 2019-07)
   Målet med dette prosjektet har vært å evaluere prosessen med å etablere et bylogistikkdepot for omlasting av varer for sisteleddsdistribusjon (last-mile) i Oslo sentrum. I evalueringen legges det vekt på sentrale hendelser ...
  • Faglig grunnlag for bylogistikkplaner i Norge 

   Fossheim, Karin; Andersen, Jardar; Eidhammer, Olav; Bjørgen, Astrid (TØI rapport;1588/2017, Report, 2017-10)
   I denne rapporten har vi samlet relevant informasjon og kilder for bylogistikk. Den er tenkt å fungere som et faglig grunnlag for planlegging for varelevering i by, bylogistikkplaner og formulering og implementering av ...
  • Hva trenger norske byer for å starte planlegging for bylogistikk? 

   Fossheim, Karin; Caspersen, Elise; Bjørgen, Astrid; Karlsson, Hampus; Eidhammer, Olav (TØI rapport;1679/2019, Report, 2019-01)
   Denne rapporten diskuterer aktiv medvirkning fra bylogistikkaktører i planprosessen samt tilstrekkelig tilgang til data og informasjon om vare- og servicetransporter som et viktig grunnlag for å kunne utforme en helhetlig ...
  • Indikatorer for bylogistikk 

   Eidhammer, Olav (TØI rapport;1815/2021, Report, 2021-01)
   Byer og bylogistikk står i dag overfor mange utfordringer. En av dem er kampen om knappe arealer til transport. Antall godsleveranser til bysentrum øker og med det antall vare- og lastebiler. Det er behov for tiltak som ...