• Effekter av nitrogenutslipp fra vegtrafikk på vegetasjon 

      Bratli, Harald; E. Stabbetorp, E. Stabbetorp; Aarrestad, Per Arild; (NINA, Norsk institutt for naturforskning, www.nina.no) (Statens vegvesens rapporter;272, Report, 2014-02)
      Veitrafikk påvirker livsmiljøet til vegetasjonen langs vei ved utslipp av ulike nitrogenforbindelser, først og fremst nitrogenoksider, men også ammoniakk. Nitrogenutslipp fra veitrafikk kan gi negative effekter på vegetasjonen, ...