• Forkjørsregulerte sykkeloverganger 

      Dyrnes, Kristian (Bachelor thesis, 2019-05)
      Nord – Jæren har fått sine 5 første forkjørsregulerte sykkeloverganger. Disse er etablert i en sammenhengende sykkeltrasé og er et ledd for å gjøre det mer attraktivt å sykle i området. Oppgaven er en Case-studie av disse ...