• CPTU-seminar i Vegdirektoratet 26. april 2010 

   Dolva, Bjørn Kristoffer (Teknologirapport;2595, Research report, 2010)
  • Jakobine.xls 

   Aabøe, Roald; Knutson, Åsmund; Dolva, Bjørn Kristoffer; Holme, J. (Intern rapport;1647, Research report, 1994-01)
   Denne rapporten er en brukerveiledning til PC-programmet JAKOBINE.XLS beregnet for bruk i stabilitetsberegninger. Regnearket EXCEL 4.0 blir brukt. I den tidligere versjonen av JAKOBINE.XLS, JAKOB skrevet i FORTRAN, ble det ...
  • Jordnaglingsmur ved Vingrom kirke : erfaringsrapport 

   Dolva, Bjørn Kristoffer; Vaslestad, Jan; Johansen, Tor Helge; Jenshus, Roger; Tennstrand, Petter; Sloreby, Erik; Gråberg, Johannes (Laboratorieserien;56, Research report, 1994-02)
   Rapporten omhandler bruk av jordnagling for etablering av støttemur ved Vingrom kirke. Fronten er dekket av en maskinmurt tørrmur. Dette er den første permanente jordnaglingskonstruksjonen i Norge, og det ble foretatt ...
  • Rv 80 Halsnesodden - Tørresvika : erfaringsrapport 

   Sleipnes, Arild; Dolva, Bjørn Kristoffer (Laboratorieserien / Vegdirektoratet;60, Others, 1994)