• Fra riksveg til gate : erfaringer fra 16 miljøgater 

      Grendstad, Gyda; Devold, Ellen M. (UTB-rapport;2003/06, Report, 2003)
      Denne rapporten er en del av etatsprosjektet "Miljø - på eksisterende vegnett" (1998-2001) og er sluttfinansiert i etatsprosjektet "Transport i by"(2002-2005). Et etatsprosjekt er et fireårig FOU-program for Statens ...