• Geofysiske bakkemålinger og borehullslogging på Krokskogen, Buskerud 

   Dalsegg, Einar; Elvebakk, Harald; Rønning, Jan Steinar; Lindstrøm, Mona (Intern rapport;2344, Research report, 2003-12-16)
   I forbindelse med prosjektet "Miljø- og samfunnstjenlige tunneler", her kalt Tunnelprosjektet, har NGU utført geofysiske målinger innenfor fire områder på Krokskogen i Hole og Ringerike kommuner. Hensikten med undersøkelsene ...
  • Geofysiske bakkemålinger og borehullslogging, E39, Skaun, Sør-Trøndelag 

   Dalsegg, Einar; Elvebakk, Harald; Rønning, Jan Steinar; Mauring, Eirik; Tønnesen, Jan Fredrik (Intern rapport;2345, Research report, 2004-01-29)
   I forbindelse med prosjektet "Miljø- og samfunnstjenlige tunneler", her kalt Tunnelprosjektet, har NGU utført geofysiske målinger over tre tunneler langs nye E-39 fra Øysand til Orkanger. Hensikten med undersøkelsen var ...
  • Geofysiske bakkemålinger og borehullslogging, Jong - Asker 

   Dalsegg, Einar; Elvebakk, Harald; Rønning, Jan Steinar; Lindstrøm, Mona (Intern rapport;2343, Research report, 2004-01-07)
  • Geofysiske målinger Langvatnet - øst, Lunner, Oppland 

   Lindstrøm, Mona; Dalsegg, Einar; Rønning, Jan Steinar (Intern rapport;2305, Research report, 2002-12-19)
   I forbindelse med prosjektet "Miljø- og samfunnstjenlige tunneler", her kalt Tunnelprosjektet, har NGU utført geofysiske målinger i området øst for Langvatnet i Lunner kommune. NGU har tidligere utført tilsvarende målinger ...
  • Geofysiske målinger over tunneler ved Hanekleiva, Ravneheia og Vadfoss 

   Rønning, Jan Steinar; Dalsegg, Einar; Heincke, Bjørn; Olesen, Odleiv; Tønnesen, Jan Fredrik; Lindstrøm, Mona (Teknologirapport;2619, Research report, 2010-12-15)
   Vegdirektoratet (ved Tunnel- og betongseksjonen) og Norges geologiske undersøkelse (NGU) har i perioden 2009 - 2011 et samarbeidsprosjekt med temaet forundersøkelser. Et mål er å finne metoder for forundersøkelser som gir ...
  • Geofysiske målinger ved Langvatnet, Lunner, Oppland 

   Davik, Kjell Inge; Dalsegg, Einar; Rønning, Jan Steinar (Intern rapport;2253, Research report, 2001)
   I forbindelse med prosjektet "Miljø- og samfunnstjenlige tunneler", her kalt Tunnelprosjektet, har NGU foretatt geofysiske målinger på bakken og i borehull ved Langvatnet, Lunner kommune. Hensikten med dette var å teste ...
  • Geofysiske og geologiske undersøkelser i forbindelse med Eikrem tunneltrase, rv 70 Øydegard-Brunneset, Tingvoll, Møre og Romsdal 

   Dalsegg, Einar; Saintot, Aline; Ganerød, Guri V.; Lindstrøm, Mona (Teknologirapport;2624, Research report, 2010-12-15)
   Vegdirektoratet (ved Tunnel- og betongseksjonen) og Norges geologiske undersøkelse (NGU) har i perioden 2009 - 2011 et samarbeidsprosjekt med temaet forundersøkelser. Et mål er å finne metoder for forundersøkelser som gir ...
  • Geologiske og geofysiske undersøkelser for tunnelstrekningen Sandeide Liavatnet, Bergen 

   Ganerød, Guri V.; Dalsegg, Einar; Rønning, Jan Steinar; Lindstrøm, Mona (Teknologirapport;2623, Research report, 2010-12-15)
   Vegdirektoratet (ved Tunnel- og betongseksjonen) og Norges geologiske undersøkelse (NGU) har i perioden 2009 - 2011 et samarbeidsprosjekt med temaet forundersøkelser. Et mål er å finne metoder for forundersøkelser som gir ...
  • Resistivitetsmålinger og retolkning av seismikk langs E6 og Dovrebanen ved Mjøsa 

   Rønning, Jan Steinar; Dalsegg, Einar; Heincke, Bjørn; Tønnesen, Jan Fredrik; Wisen, R.; Lindstrøm, Mona (Teknologirapport;2622, Research report, 2010-12-15)
   Vegdirektoratet (ved Tunnel- og betongseksjonen) og Norges geologiske undersøkelse (NGU) har i perioden 2009 - 2011 et samarbeidsprosjekt med temaet forundersøkelser. Et mål er å finne metoder for forundersøkelser som gir ...
  • Resistivity modelling of fracture zones and horizontal layers in bedrock 

   Reiser, Fabienne; Dalsegg, Einar; Dahlin, Torleif; Ganerød, Guri V.; Rønning, Jan Steinar; Lindstrøm, Mona (Teknologirapport;2621, Research report, 2010-12-15)
   Vegdirektoratet og NGU har i perioden 2009-2011 et samarbeidsprosjekt med temaet forundersøkelser. Et mål er å finne metoder for forundersøkelser som gir mer informasjon og bidrar til større forutsigbarhet ved planlegging ...